• امروز 1398/09/20 03:08

راهبری سیلوها ، نت تجهیزات

الف- عملیات نگهداری و تعمیرات دستگاه ها ( انواع سیستم های انتقال مواد و نقاله های تسمه ای و زنجیری دیزل ژنراتور , سیستم جذب گرد و غبار و... )
ب- سرویس ونگهداری تجهیزات و تاسیسات عمومی برق صنعتی , تجهیزات اتاق فرمان , تجهیزات کنترل و بعضا PLC

ج - انبارداری گندم ذخیره شده و حفظ و نگهداری آن و عملیات ضد عفونی و کنترل درج حرارت
د- تخلیه و بارگیری گندم و اپراتوری دستگاه ها و اتاق فرمان
ه - نظافت و سایر امور مشابه